1. Üldsätted:

1.1. Kampaania kestab 1.01.2019–28.02.2019 ja seda korraldab AS Õhtuleht Kirjastus, registrikood: 10678223,  Narva mnt 13, Tallinn, edaspidi Korraldaja.

1.2. Kampaania läbiviimise korra on kehtestanud Korraldaja käesolevates reeglites.

1.3. Loosimises osalemiseks peab isik olema vähemalt 13-aastat vana.


2. Auhinnad

2.1. Õhtuleht kingib ühele lugejale tuhande eurose kinkekaardi soovitud teenuspakkujalt või teeb võitja kontole rahalise ülekande.


3. Peaauhinna loosimine, loosimises osalemine  ja teavitamine

3.1. Loosimises osalemiseks tuleb punktis 1.1 märgitud ajavahemikul AS Õhtuleht Kirjastuse väljaannetele saata oma kontaktandmed ja anda nõusolek uudiste ning turundusinfo saamiseks.

3.2.Võitjate nimed teatatakse e-posti teel hiljemalt loosimisele järgneva nädala jooksul ja lepitakse kokku auhinna kättesaamise üksikasjades.

3.3. Võitnute nimed avaldatakse Õhtulehe veebis loosimisele järgneva nädala jooksul.

3.4. Auhinna üleandmise viimane kuupäev on 1.04.2019

3.5. Korraldajal on õigus kontrollida kampaania auhinnavõitja esitatud andmete õigsust. Kampaanias osaleja andmed ei vasta käesolevatele reeglitele ja on kehtetud auhindade kättesaamiseks juhul, kui need on omandatud ebaausal teel või kui need on võltsitud, kopeeritud, moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

3.6. Juhul kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania tingimusi või edastanud korraldajale enda kohta vale või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu võitjaga tema edastatud andmetel kontakti saada jms.), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest kõrvalejäämise eest.

3.7. Korraldaja võtab endale vastutuse Kampaania auhinnaga seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.

3.8. Kampaania käigus Kampaanias osalejate võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.


4. Lõppsätted

4.1. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil SL Õhtuleht AS, Narva mnt 13, Tallinn või e-posti aadressil  turundus@ohtulehtkirjastus.ee märgusõnaga kampaania " Lugemiskampaania" Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamise kuupäevast.

4.2. Kampaanias ei või osaleda Asi SL Õhtuleht ning Kampaania korraldamisega seotud agentuuride ja ettevõtete töötajad ja nende perekonnaliikmed.

4.3. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.

4.4 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti vabariigi seaduste kohaselt.